Skip to content

اخذ کارآموزی در ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی برق

دانشجویانی که تمایل به اخذ درس کارآموزی در تابستان 98 را دارند، فرم های مربوطه را تهیه و پس از تکمیل، به کارشناس آموزش (سرکار خانم عالمی) تحویل دهند.

توجه 1: دانشجویانی که تا پایان ترم 972، حداقل 100 واحد درسی را گذرانده باشند، می توانند درس کارآموزی را برای ترم تابستان اخذ کنند.

توجه 2: به منظور مشاوره جهت انتخاب محل کارآموزی می توانید به اساتید گروه برق مراجعه نموده و در مورد محل پیشنهادی خود با آنها مشورت کنید.