Skip to content

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص پیش ثبت نام ویژه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص پیش ثبت نام ویژه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی


 • `  قابل توجه دانشجویان گرامی 
 •  
 • قابل توجه دانشجویان گرامی
 •    کلیه دانشجویان کارشناسی به اطلاعیه مهم زیر در خصوص پیش ثبت نام توجه نمایند:
 • زمان پیش ثبت نام دانشجویان کارشناسی مورخ 09/09/98 الی 11/09/1398 می باشد.
 •  
 • کلیه دانشجویان ملزم به شرکت در پیش ثبت نام بوده و در صورت عدم شرکت در پیش ثبت نام، مجاز به ثبت نام در موعد تعیین شده با ورودی خود نمی باشد و فقط می تواند در روز ثبت نام با تاخیر ثبت نام نموده و دانشگاه مسئولیتی در قبال گروههای پر شده این افراد نخواهد داشت.
 •  
 • دانشجویان خواهان مهمانی برای نیمسال بعدی می بایست در پیش ثبت نام شرکت نموده تا در صورت عدم پذیرش مهمانی با مشکل مواجه نگردند.
 •  
 • دانشجویانی که در نیمسال گذشته در دانشگاه های دیگر مهمان گردیده اند ملزم به شرکت در پیش ثبت نام بوده تا در صورت عدم تمدید مهمانی مشکلی برای ثبت نام آنان بوجود نیاید.
 •  
 • دانشجویان برای پیش ثبت نام خود به اساتید مشاور مراجعه نموده و مشاوره های مورد نیاز را انجام دهند.
 •  
 • اگر درسی در پیش ثبت نام دانشجو نباشد و دانشجو باید این درس را اخذ می نمود، دانشجو هیچ حقی برای انتخاب آن درس در زمان انتخاب واحد اصلی نخواهد داشت و درصورت تکمیل ظرفیت آن گروه درسی ، هیچ مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود.
 •  
 • شرکت در پیش ثبت نام فقط برای دانشجویان مقطع کارشناسی می باشد و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیاز به شرکت در پیش ثبت نام ندارند.
 •  
 • برای مشاهده دروس ارائه شده جهت پیش ثبت نام نیمسال دوم99-98 فایل های زیر را مشاهده نمایید.
 •  

 پیش ثبت نام 982 مهندسی شیمی

پیش ثبت نام 982 مهندسی عمران

پیش ثبت نام مهندسی برق

پیش ثبت نام مهندسی صنایع

پیش ثبت نام مهندسی کامپیوتر

پیش ثبت نام دانشکده علوم