Skip to content

تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی 96 رشته مهندسی برق

مشاهده اطلاعیه ...

تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی 96 رشته مهندسی برق

به اطلاع دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی برق ورودی 96 می رساند جهت مشخص نمودن اولویت خود در انتخاب گرایش، فرم تعیین گرایش را پرنموده و تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 25/08/98 به کارشناس آموزش دانشکده (سرکارخانم عالمی) تحویل نمایند.

طبق مصوبه گروه آموزشی برق، تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی برق به شرح زیر انجام می پذیرد:

الف) تعیین گرایش تخصصی دانشجویان یک بار در سال و پیش از شروع ترم ششم برای کلیه دانشجویان هم ورودی صورت می پذیرد.

ب) تعیین گرایش تخصصی بر مبنای اولویت انتخابی دانشجو و با توجه به امتیاز تحصیلی دانشجو و ظرفیت‌های اعلام شده توسط دانشکده/گروه آموزشی صورت می‌گیرد. امتیاز هر دانشجو به صورت حاصلضرب معدل کل در تعداد کل واحدهای موثر (گذرانده و مردودی) تا پایان ترم چهارم محاسبه می‌شود. بدیهی است که دانشجویان با امتیاز بالاتر بر طبق اولویت اول خود تعیین گرایش می شوند و در صورت پرشدن ظرفیت مجاز در یک گرایش توسط دانشجویان با امتیاز بالاتر، اولویت دوم به عنوان گرایش منتخب برای سایر دانشجویان با امتیاز پایین تر لحاظ خواهد شد.

ج) تعیین گرایش دانشجویانی که فرم تعیین گرایش خود را در مهلت معین شده ارسال نکنند، توسط دانشکده/گروه آموزشی و با توجه به ظرفیت‌های باقی مانده انجام می‌گیرد.

د) در مورد دانشجویانی که ترم های گذشته را در سایر دانشگاه ها مهمان بوده اند و نمرات مربوطه به آموزش دانشکده ارسال نشده باشد، تعیین گرایش آنها با توجه به نمرات موجود انجام خواهد شد.

 

جهت دریافت فرم تعیین گرایش اینجا کلیک نمایید