ﺳﻪشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۷:۵۳ ۴۴۳ مرتبه

تغییر زمان حذف و اضافه حضوری (فقط برای دانشجویان دارای شرایط خاص)

تغییر زمان حذف و اخذ حضوری (فقط برای دانشجویان دارای شرایط خاص)

به اطلاع دانشجویانی که دارای شرایط خاص می باشند و نمی توانند در ایام حذف و اخذ اینترنتی واحدهای خود را انتخاب نمایند می رساند:

این افراد طبق تاریخ های زیر به آموزش دانشکده خود مراجعه نمایند:

ورودی های 94 و ماقبل (فقط در صورت داشتن شرایط خاص)           سه شنبه 1397/11/23

ورودی های 95 و 96 (فقط در صورت داشتن شرایط خاص)                چهارشنبه 1397/11/24

ورودی های 97 (فقط در صورت داشتن شرایط خاص)                        شنبه 1397/11/27

 

تذکر بسیار مهم:
حذف و اخذ کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی زیر، فقط بصورت اینترنتی خواهد بود و اطلاعیه فوق فقط شامل دانشجویانی می باشدکه  دارای شرایط خاص هستند و قادر به حذف و اخذ اینترنتی نمی باشند.

 

زمان حذف و اخذ اینترنتی طبق تقویم آموزشی:

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است | تولید ۱۳۹۶