چهارشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۷ ۱۴:۲۴ ۳۴۷ مرتبه

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق ورودی 97 تعیین گردید

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ورودی 97

پیرو تصمیمات جلسه گروه مورخ 97/10/04 اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق ورودی 97 به طور موقت به شرح زیر تعیین گردید. دانشجویان گرامی توجه نمایند که انتخاب واحد هر ترم باید با مشورت با استاد راهنما انجام شود. همچنین، پرینت انتخاب واحد قبل از حذف و اخذ باید به تایید و امضای استاد راهنما رسیده و تحویل آموزش گردد.لازم به ذکر است این تقسیم بندی موقت بوده و تعیین نهایی اساتید راهنما، در پایان نیمسال دوم انجام خواهد شد.

       ردیف     

شماره دانشجویی                

استاد راهنما                                        

1

97658046

دکتر سیدعبداله موسوی

2

97658055

دکتر سیدعبداله موسوی

3

97658109

دکتر سیدعبداله موسوی

4

97658064

دکتر سیدعبداله موسوی

5

97658119

دکتر سیدعبداله موسوی

6

97658028

دکتر سیدعبداله موسوی

7

97658010

دکتر میلاد نیازآذری

8

97658080

دکتر میلاد نیازآذری

9

97658037

دکتر میلاد نیازآذری

10

97658037

دکتر میلاد نیازآذری

11

97658001

دکتر میلاد نیازآذری

12

97648019

دکتر ایرج احمدی

13

97648001

دکتر ایرج احمدی

14

97648064

دکتر ایرج احمدی

15

97648154

دکتر نبی‌اله رمضانی

16

97648091

دکتر نبی‌اله رمضانی

17

97648181

دکتر نبی‌اله رمضانی

18

97648172

دکتر مصطفی غلامی

19

97648037

دکتر مصطفی غلامی

20

97648100

دکتر مصطفی غلامی

21

97648127

دکتر علیرضا ذکریازاده

22

97648136

دکتر علیرضا ذکریازاده

23

97648037

دکتر علیرضا ذکریازاده

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است | تولید ۱۳۹۶