شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۳۲ ۲۳۸ مرتبه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی برق که برای ترم تابستان قصد اخذ درس پروژه را دارند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی برق که برای ترم تابستان قصد اخذ درس پروژه را دارند:

جهت انتخاب استاد راهنما و موضوع پروژه به اساتید گروه برق مراجعه نمایید.

دانشجویان گرایش الکترونیک می توانند به اساتید زیر مراجعه نمایند:

آقای دکتر عبدللهی (2 نفر)، آقای دکتر ملاح (2 نفر)، خانم دکتر نجیمی (2 نفر)، آقای دکتر کرمانی (2 نفر)

دانشجویان گرایش قدرت نیز به اساتید زیر مراجعه نمایند:

آقایان دکتر موسوی (4 نفر)، دکتر احمدی (4 نفر)، دکتر رمضانی (4 نفر)، دکتر نیازآذری (4 نفر)، دکتر غلامی (4 نفر)، دکتر ذکریازاده (4 نفر)، دکتر عبدللهی (1 نفر)، دکتر ملاح (1 نفر)، دکتر کرمانی (1 نفر) و خانم  دکتر نجیمی ( 1نفر) و خانم دکتر خودسوز (4 نفر).

توجه1: دانشجویان ورودی 95 مجاز به اخذ درس پروژه برای تابستان 98 نیستند.

توجه2: دانشجویان محترم حداکثر تا تاریخ 18/12/97 فرصت دارند فرمهای پیشنهاد پروژه را تکمیل و پس از امضاء توسط استاد راهنما، به کارشناس آموزش (خانم عالمی) تحویل دهند.

 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است | تولید ۱۳۹۶